• Du har lagt til
 • 0 PDF'er
 
 
Balansert ventilasjon fra Flexit

Balansert ventilasjon med varmegjenvinning er den eneste ventilasjonstypen som både har en ventilasjonsvifte som fjerner fuktig og forurenset luft og en vifte som tilfører ny ren og frisk luft. Ren luft sikres ved å fjerne partikkel- og pollenforurensing ved hjelp av effektive filtre. Ventilasjonsløsningen motvirker at radon suges inn i boligen og reduserer problemer knyttet til avgasser fra usunne materialer. Varmen i den brukte inneluften gjenvinnes før den trekkes ut av boligen. Ingen trekk, økt bokomfort, reduserte energikostnader og trygghet for at luften som fordeles til rommene alltid er ren og frisk gjør balansert ventilasjon til en selvsagt installering i en ny bolig.

Slik virker ventilasjonsanlegget

 1. Ny, frisk, filtrert og oppvarmet luft føres inn i stue, soverom og oppholdsrom.
 2. Den brukte og forurensede inneluften trekkes ut fra alle rom i huset gjennom avtrekksventiler i taket på kjøkkenet, bad og våtrom.
 3. Den brukte og forurensede inneluften føres ut av huset via kombiboks på vegg (alternativt takhatt).
 4. Luft som føres inn i boligen passerer filteret i luftbehandlingsaggregatet. dermed renses luften før den blåses inn i rommene. Brukt luft på vei ut varmer den nye, rene luften på vei inn i huset. På den måten sparer du penger til oppvarming.
 5. Luftinntak via kombiboks (alternativt egen ventil)
 6. Luften fra kjøkkenviften blåses ut av huset i en egen ventil (alternativt kobles på ventilasjonsanlegget gjennom en by pass-kanal, utenom rotorgjenvinneren).

Les mer om Flexits luftbehandlingsaggregater.

Hvordan installere balansert ventilasjon?

Klikk her for å se film som viser montering av balansert ventilasjon

Hvorfor Balansert ventilasjon?

Fordeler med balansert ventilasjon

 • Energibesparende, gjenvinner opp mot 88% av varmen i ventilasjonsluften.
 • Ren, filtrert og temperert tilluft.
 • Fjerner forurenset og fuktig inneluft.
 • Høy komfort og trekkfri ventilasjon.
 • Optimal drift
 • Tilfredsstiller forskriftskravene. Klarer også Passivhusstandarden.

Klikk her for å lese om hvorfor det er viktig å ventilere

Enova gir tilskudd for balansert ventilasjon.

Nå kan du få opp til 20.000 kr i tilskudd for ettermontering av balansert ventilasjon i eksisterende boliger.

Les mer om dette på Enova sine hjemmesider.

Har du spørsmål om balansert ventilasjon og Enovatilskuddet,  ta kontakt med oss via  Flexit svartjeneste.

Sparer energi og tar vare på miljøet

For bare noen få år siden var det vanlig å trekke den oppvarmede luften rett ut av boligen uten varmegjenvinning. I moderne boliger med balansert ventilasjon med varmegjenvinning gjenbrukes varmen i inneluften. På den måten reduseres behovet for nyproduksjon av energi og du tar vare på miljøet.

Forberedt for fremtiden

Fremtidens boliger vil bruke enda mindre energi enn det som er dagens krav, og myndighetene vil om få år innføre den såkalte passivhus-standarden. Det betyr at det skal brukes mindre energi til ventilasjon og oppvarming. Flexits ventilasjonsanlegg er allerede nå forberedt for disse kravene, og mange husleverandører kan tilby hus i denne klassen. ta kontakt med din husleverandør for å få mer informasjon om passivhus.

Hva sier forskriftene?

Byggeforskriftene stiller krav til at det skal være et godt innemiljø i boliger. Både for å i vareta beboernes velvære og trivsel, og for å ta vare på boligen. Samtidig stilles det krav til at ventilasjonsanlegget skal gjenvinne varmen i ventilasjonsluften. med balansert ventilasjon med varmegjenvinning fra Flexit klarer man både innemiljø- og energikravene.

Les mer om byggeforskriftene og kravene til Passivhus.

Forhandlere

Se oversikt over Flexits forhandlere eller kontakt Flexit for å finne en forhandler nær deg.

 

Se film om balansert ventilasjon 
i eksisterende bolig

 

 

 

 

Husk sentralstøvsuger og 
kjøkkenventilasjon når 
du oppgraderer.

  

 

 


 

av flexit

Skriv ut

Tips en venn