• Du har lagt til
  • 0 PDF'er
 
 

Brosjyrer

Slik kan du sette sammen flere PDF'er til en brosjyre:

  1. Velg ønsket PDF'er ved å markere "Legg til". PDF'ene samles nå i en liste.
  2. Du kan gå inn i listen og endre rekkefølge for PDF’ene ved å angi om valgte PDF skal flyttes opp eller ned.
  3. Nå du er ferdig angir du "Lag PDF". En ny PDF lages bestående av de valgte PDF'er. Du kan laste ned brosjyren eller sende den videre i e-post.
 

Søk i dokumenter og brosjyrer

 

 

 

  • Navn
  • Størrelse
  • Last ned
  • Legg til