• Du har lagt til
  • 0 PDF'er
 
 
Økodesign og energimerking

Økodesign- og energimerkedirektivene er to virkemidler som er initiert av EU og har til hensikt å redusere energirelaterte produkters miljøbelastning i hele deres livssyklus.

Økodesign innebærer blant annet at det skal settes minimumskrav til energieffektivitet for energirelaterte produkter som skal selges på EUs marked (CE-merket). Økodesign forbyr at de minst energieffektive produktene kommer på markedet, energimerkeordningen virker slik at den setter krav til at energirelaterte produkter blir tydelig merket på en skala fra A (grønn) til G (rødt) i henhold til produktets energieffektivitet.

Mål
I grafikken kan du se hvor mye energi EU forventer å spare gjennom økodesignkravene hvert år fra 2020, for de produktene som til nå er inkludert i økodesigndirektivet. I sum blir besparelsen på disse produktene 340 TWh. Totalt forventes en årlig besparelse på 460 TWh på grunnlag av økodesign- og energimerkeforordninger i kraft per 2013. I tillegg vil det komme besparelser i varme. Til sammenligning er det årlige el-forbruket i Norge ca. 130 TWh. 

 

Energimerking
Kravene til energimerking omfatter at produkter utstyres med en energimerkeetikett. Informasjonen her er rettet mot forbrukere og er derfor en forenklet fremføring uten alle detaljer. I tillegg ligger det krav på produsenter, importører og forhandlere om å oppsøke mer utførlig informasjon.

Hva gjør Flexit?
Flexit sine luftbehandlingsaggregater for boliger, vifter for sentralavtrekk (SAT) og kjøkkenventilatorer med motor omfattes av økodesigndirektivet. Det er allerede innført energimerkeetiketter på produktene, og energimerket er innført i all produktdokumentasjon. I prislistene merket «januar 2016» og i vår FDV-dokumentasjon er merket innført, både på print og på web.

Merket er innført i våre salgsbrosjyrer, og alle gamle trykksaker som mangler riktig merking, skrotes. Disse reglene gjelder også for våre forhandlere.

Ved fremtaking av nytt salgsmateriell og annonser blir energimerket innført, der dette er relevant og et krav.

Dersom du har spørsmål, ta kontakt med oss på telefon 0047 69 81 00 00 eller på post@flexit.no.

 

 

 

 

  

av flexit

Skriv ut

Tips en venn