• Du har lagt til
  • 0 PDF'er
 
 
Utvidet bruksområde for
Flexit tetthetsmåler - TM 250

Tetthetsmåleren er nå videreutviklet slik at den nå også kan benyttes til lekkasjemåling i mindre boliger. Nye målere er utstyrt med et måleadapter som settes på ved måling av mindre bygg.

Med det nye måleadapteret dekker måleren luftmengder fra 30 m³/h til 190 m³/h. Ved en tetthet i boligen på 1,5 og takhøyde 2,4 meter betyr det at måleren kan benyttes for boliger fra 20 m² opp til 400 m². Tidligere hadde måleren en nedre grense på 50 m² ved samme forutsetninger.  Brukermanualen som følger produktet beskriver hvordan målingen skal gjennomføres.

Eksisterende målere kan oppgraderes ved å sende måleren til Flexit. Vi anbefaler at dette gjøres i forbindelse med kalibrering for å spare ekstra frakt.  Oppgraderingen koster netto kr. 1000 eks. mva. i tillegg til kalibreringen og frakt.

For å lese mer om Flexit TM 250.

Tetthetsmåler TM250 benyttes til måling av lekkasjer i bygg. Måling gjøres under oppføring og ved ferdigstillelse av bygget for å dokumentere tetthetskravene.

 

 

 

 

 

 

av flexit

Skriv ut

Tips en venn