• Du har lagt til
  • 0 PDF'er
 
 
Ventilasjonsløsninger i flermannsboliger

Forskrifter og regler

Energikapittelet (kap. 14) i TEK 10 kom somkjent 1.1.16, med en overgangsordning på 1 år.For småhus er det nye rammekravet til totaltnetto energibehov [kWh/m² oppvarmet BRA pr. år] i den nye TEK’en nå 100 + 1600/m² oppvarmet BRA, en skjerping på 20 kWh/m² ved en bolig med 120 m² oppvarmet BRA. Den samme skjerpingen på 20 kWh/m² finner manigjen også for boligblokk, som får et rammekrav på 95 kWh/m² mot tidligere 115 kWh/m².

Mens årsgjennomsnittlig varmegjenvinning av ventilasjonsluften tidligere skulle være ≥ 70 % for boligbygning er nå det nye rammekravet beregnet ut fra 80 %. Isolert sett er for så vidt ikke dette noe stort problem, siden både Flexit og andre i bransjen leverer aggregatersom klarer dette godt og vel. Problemet er at man hittil har definert en etablert standard med omfordeling av 5 cm isolasjon mot de 10 % ekstra varmegjenvinning man har fått.

I tillegg er kravet til SFP (Spesifikk vifteeffekt – effektforbruket viften bruker for å transportere luften) skjerpet fra 2,5 til 1,5 kW/(m³/s), selv om dette ikke har vært brukt aktivt som omfordelingsmulighet tidligere.

 

I prinsippet blir nå lovkravene som vedrører ventilasjonsbiten i det nye energikapittelet de samme i alle typer boliger, enten det er eneboliger eller leiligheter. Det vil være 80 % eller bedre varmegjenvinning, og 1,5 eller lavere i SFP som gjelder for alle typer boliger når man søker etter de nye energireglene (senest etter 1.1.17).

Flexit prosjekterer og velger ut det aggregatet som passer best i hvert enkelt prosjekt. Flexit står ikke ansvarlig prosjekterende i prosjekter som er over 2 boenheter i høyden.

Prinsipielt ventileres en leilighet i en flermannsbolig på samme måten som en enebolig. Det handler om å få frisk, filtrert og temperert luft til sove- og oppholdsrommene, samt å fjerne forurenset og fuktig luft fra kjøkken, WC og våtrom. Den største forskjellen ligger ofte i at spesielt kanalen for avkastluften, og også i blant kanalen for luftinntak, ikke kommer ut i fasaden, men gjerne legges i sjakt slik at de kommer ut over tak. Det er i slike tilfeller viktig å opprettholde byggets brannklassifisering, eller sørge for å ikke redusere denne. Flermannsboliger har ofte et ferdig utarbeidet brannkonsept, som vi som prosjekterende ventilasjon alltid trenger å få tilsendt, sammen med øvrige tegninger. Det er ikke alltid godt nok med byggetegningene.

Små leiligheter vil oftere oppleve problem med undertrykk når eventuell kjøkkenventilator benyttes. Det anbefales derfor alltid å enten montere trykkvakt på kanalen for at ventilasjonsanlegget skal kompensere delvis for luften som trekkes ut gjennom ventilatoren, eller å benytte spesialløsning for å koble kjøkkenhetten til ventilasjonsanlegget (ved bruk av ventilator går den forurensede kjøkkenlufta i by-passkanal utenom gjenvinneren). Fordelen med å koble kjøkkenhetten til ventilasjonsanlegget er at man da også sparer kanalføring i sjakten (mindre kaos i et større prosjekt).

Større boligkomplekser med flere boenheter kompliserer også totaliteten. Det koster ofte mye å rette feilene på byggeplass. Flexit kan derfor levere prosjekteringsunderlag i en rekke BIM-formater, slik at nødvendige kollisjonstester med så vel andre tekniske fag så vel som byggkonstruksjoner kan utføres og eventuelt rettes opp på tegnebrettet. Da kan unødvendig driftsstans med tilhørende forsinkelser og økte kostnader unngås i byggeperioden. På den måten blir leveransen riktig – fra første stund.

Det er også ofte utfordringer når det gjelder luftinntak, eller spesielt luftavkast på fasadene, da lydkravet ved naboens eventuelle vinduspost/uteareal skal være innenfor kravene i NS 8175.

Etter fullført og omforent prosjekteringsløsning, leveres anleggene ferdig pakket og merket pr. leilighet, slik at riktige deler havner på rett plass. Ofte er det også hensiktsmessig å få anlegget del-levert, det vil si at kanaler og deler leveres i første forsendelsen, mens aggregat, styringsbryter og ventilene leveres like før sluttmontering, innregulering og overlevering.

På tegningene står det alltid påført riktig innstilling av aggregatets «normal-hastighet», samt ventilomdreininger. Dette gir et bra utgangspunkt for en grovinnregulering av ventilasjonsanlegget. Ønsker man å være sikker på at helt riktig luftmengde strømmer over respektive ventil, anbefaler Flexit å kontrollmåle luftmengdene med anerkjent utstyr.

ENOVATILSKUDD

20.000 kroner til ettermontering av balansert ventilasjon i eksisterende bolig

Privatpersoner kan ha rett til opp til 20.000 kr inkl. MVA ved ettermontering av balansert ventilasjon. Dersom du rehabiliterer gamle hus kan dette være aktuelt. Nytt tak og større endringer forandrer ofte ventilasjonen. Dette kan være ved omlegging av tak, ny fasade, nye vinduer og etterisolering. I gamle trekkfylte hus fantes det kanskje ventilasjon, men i et moderne og tett hus kreves det mekanisk ventilasjon for å ha kontroll på tilførsel og avtrekk av luft.

Denne ventilasjonen ønsker myndighetene at skal være så energieffektiv som mulig, og tilbyr derfor støtte ved oppgradering til balansert ventilasjon med varmegjenvinning. Flexit utfører prosjektering og leveranse av utstyr. Det er enkelt å få støtten. Kvittering for materiell og utført arbeid lastes opp på Enovas hjemmesider.

Se mer på Enova.no

Se filmen vår her

av flexit

Skriv ut

Tips en venn