• Du har lagt til
  • 0 PDF'er
 
 
20.000 kr i Enova-tilskudd

Enova har nå innført tilskudd til ettermontering av balansert ventilasjon i eksisterende boliger. Tilskudd til balansert ventilasjon beregnes som 25 % av dokumentert totalkostnad, inkl. mva. Maksimalt tilskuddsbeløp per prosjekt er kr. 20.000. Tilskuddsordningen skal bidra til reduserte klimagassutslipp gjennom omlegging til fornybare og fleksible varmeløsninger i norske boliger. 

I følge en rapport* fra Enova gjennomgår ca 30.000 boliger en omfattende energirehabilitering pr år. Det vil si at blant annet vinduer byttes, tak skiftes og boligen etterisoleres. Boligen gjøres dermed

tettere for å spare energi og for å øke komforten. Men i en stor del av disse blir ikke ventilasjon tilstrekkelig ivaretatt. Dette medfører et dårlig inneklima hvor fuktig luft ikke blir fjernet.

I følge Norges Astma og Allergiforbund, sliter så mye som 1,4 millioner mennesker med astma og allergisykdommer. For mange av disse vil bedre luftkvalitet innendørs bidra til en bedre hverdag.

Balansert ventilasjon gir ren og frisk luft innendørs hele året. I tillegg gjenvinnes over 80% av varmen i inneluften før den slippes ut. At Enova innfører dette tilskuddet viser at myndighetene har fått øynene opp for at balansert ventilasjon med høyeffektiv varmegjenvinner er viktig også i eksisterende boliger. Balansert ventilasjon er nærmest å betrakte som standard i nye boliger.

*Kilde: Potensial- og barrierestudie. Energieffektivisering i norske bygg. Enova 2012.

 

 

 

 

Enkelt å få tilskudd
Tilskudd hentes ut ved å registrere tiltaket i Enovas portal for rettighetsbasert tilskudd. Tiltaket må være ferdig utført og alle fakturaer må foreligge før det registreres. Ved registrering dokumenteres tiltaket med fakturaer som viser at tiltaket er ferdigstilt og tiltakets totale kostnader.

Les mer på Enovas hjemmesider om kriterier, hvem som kan søke og hvordan få tilskudd.

Les erfaringer fra fornøyd kunde.

Energieffektiv ventilasjon for norske forhold
Flexit sin produktportefølje av ventilasjonsaggregater for boliger, har den høyeste kvaliteten på markedet. Systemene er utviklet for å fungere optimalt hele året i norsk klima, er robuste med lavt lydnivå, har høy virkningsgrad og lav SFP.

Du kan kontakte oss for mer informasjon på epost post@flexit.com eller telefon 69 81 00 00.

Les mer om balansert ventilasjon på Flexit sin hjemmeside.

 

av flexit

Skriv ut

Tips en venn