• Du har lagt til
  • 0 PDF'er
 
 
Forurensingskilder

Det finnes en rekke synlige og usynlige forurensningskilder i Norge.

En del utendørs forurensning er naturlig som pollen fra planter og radonstråling/-gass fra grunnen. 

Andre forurensningskilder kan være svevestøv og eksos fra trafikk og røyk og støv fra industri.  

En del forurensning oppstår innendørs. Avgassing fra materialer, støv, tobakkrøyk og sopp og muggsporer fra fuktighet er forurensning.

Forurensning i for store mengder kan være skadelig for både helse og bolig, og det er viktig å gjøre tiltak for å unngå helsemessige problemer og skade på boligen. 

Ved å være kjent med de vanligste forurensningskildene kan man forebygge problemer når man bygger nytt slik at man sørger for at boligen har nødvendige løsninger og installasjoner som hindrer forurensning.

I eksisterende boliger kan en rekke tiltak gjøres - fra enkle til omfattende tiltak.

Forurensningskilder og tiltak:

Radon

Radon er en radioaktiv og usynlig gass som kommer fra berggrunnen. For høye konsentrasjoner over tid kan medføre helseskade og i verste fall kreft - særlig i kombinasjon med røyking. Myndighetene har satt grenser for hvor mye radon det maksimalt får være innendørs før tiltak må gjøres. God ventilasjon motvirker radon. Ved å ventilere grunnen under boligen med en radonbrønn, kan radonholdig luft trekkes ut slik at radon ikke trenger inn i boligen. Balansert ventilasjon virker positivt ved at ventilasjonen øker innendørs og at radonkonsentrasjonen da uttynnes. For å kartlegge radonnivået må det foretas målinger i boligen. Gjennomføring av tiltak bør utføres av fagfolk. Se Statens Strålevern for mer informasjon om radon.

Hva er heksesot

Det foreligger en hel del informasjon om hva heksesot er og hva man kan gjøre av tiltak. Et viktig tiltak mot heksesot er å øke ventilasjonen i boligen. På denne linken kan du lese om heksesot.

Svevestøv, veistøv, pollen

Utendørs forurensning som svevestøv, veistøv og pollen kan effektivt stoppes fra å komme inn i boligen - uten at det går bekostning av tilførsel av ren og frisk luft.

Med et balansert ventilasjonsanlegg tilføres luft utenfra. På vei inn i boligen stoppes forurensninger i filter i luftbehandlingsaggregatet. Les mer om balansert ventilasjon med varmegjenvinning.

Filtrene i ventilasjonsanlegget stopper forurensninger fra å komme inn i boligen og må skiftes jevnlig. Du kan enkelt få tilsendt nye filter fra Flexit. Se Flexit filterabonnement.

Røyknedslag fra pipe

Røyknedslag og dårlig trekk i pipa kan være et problem. Det er vanskelig å få trekk i pipa og røyk siver ut i rommet. Et ildsted krever tiltrekkelig tilluft for å fungere og det finnes flere alternative løsninger:

I boliger med mekanisk avtrekksventilasjon trekkes luft ut av boligen og uteluft tilføres gjennom vegg- og vindusventiler. Dersom det er manglende tilluft til ildstedet vil avtrekksviften trekke såpass mye luft at ildstedet ikke får tilstrekkelig luft til å fungere. Tiltak kan være å sørge for at alle ventiler er åpne og lufte med vindu under oppfyring. Eller man kan legge opp en egen kanal med luft tilførsel fra utsiden frem til ildstedet. Man kan også sette inn flere friskluftventiler i vegg.

Matos og matlukt

Lukt, damp og fett fra matlaging skal fjernes. Når matlukt kjennes i boligen lenge etter matlaging er det et tegn på at kjøkkenventilasjonen ikke fungerer tilfredsstillende. En god kjøkkenhette har en vifte med kapasitet tilpasset behovet og kan reguleres på flere hastigheter. Fettfilter stopper fett fra å gå inn hetten og legge seg i kanalen. Se vårt utvalg av kjøkkenhetter. En kjøkkenhette trenger nødvendig tilluft for å fungere. Ved dårlig avtrekk sørg for at veggventiler og vindusventiler er åpne.

Fuktig inneluft

Det produseres betydelige mengder fukt i en bolig. Fukt er den viktigste enkeltårsak til et dårlig inneklima i boliger, og fukt medfører store skader på bygg. Hvert menneske avgir fukt og det produseres mye fukt fra dusjing og klestørking. Et nytt hus avgir mye fukt fra byggkonstruksjonen, maling og materialer. Dette er særlig viktig i nye tette boliger og ved større rehabiliteringer.

Fuktig inneluft må derfor effektivt fjernes.

Balansert ventilasjon er den beste løsningen hvor fuktig luft trekkes ut fra alle bad, toaletter og våtrom. I tillegg tilføres ren og frisk luft inn i soverom og oppholdsrom. Ventilasjonen kan økes ved dusjing og ekstra fuktproduksjon.

Flexit har også en rekke viftealternativer hvor viften plasseres i rommet hvor fuktkilden er. For eksempel en badromsvifte som trekker fuktig luft rett ut av rommet gjennom yttervegg. Se våre avtrekksvifter.

av Flexit

Skriv ut

Tips en venn