• Du har lagt til
  • 0 PDF'er
 
 
Råd om innemiljø

5 punkter for å redusere forekomsten av allergi og overfølsomhet

Følgende fem punkter er av de viktigste for å redusere forekomsten av allergi og overfølsomhet i befolkningen og for et sunt inneklima:
(Kilde: NAAF, Norges Astma og Allergiforbund)

  1. Ingen skal ufrivillig utsettes for tobakksrøyk. Det er særlig viktig å ikke røyke under graviditet eller i miljøer for barn. Barn som utsettes for røyk hjemme får luftveisbesvær.
  2. Allergifremkallende stoffer fra pelsdyr finnes nesten overalt og det er viktig å minske både direkte og indirekte kontakt (for eksempel via klær). Ingen skal ufrivillig behøve utsette seg for pelsdyr. Unngå å ha pelsdyr i småbarnfamilier, særskilt i familier der det er økt risiko for allergier. Barn med allergi må kunne oppholde seg i barnehager og skoler uten å bli syke på grunn av indirekte pelsdyreksponering.
  3. Det er viktig med god ventilasjon og godt renhold i lokaler der barn oppholder seg.
  4. Fuktige bygg medvirker til mye besvær og sykelighet. Det medfører økt forekomst av middallergi. Det er viktig å ventilere riktig og ha god sengehygiene.
  5. Dersom det finnes synlig fukt, synlig muggvekst eller merkbar mugglukt skal bygningen utbedres. Bruk ikke luftfuktere i boliger, skoler eller lignende lokaler.

av Flexit

Skriv ut

Tips en venn