• Du har lagt til
  • 0 PDF'er
 
 

Takhatt V 125 for ventilasjonsavkast

  • Takhatt for ventilasjon Ø 125 mm. Underkrave medfølger med unntak for papp/shingel. Bygger over 1 ta...

Takhatt VS 125 for ventilasjonsavkast/soilavlufting

  • Takhatt med ventilasjon Ø 125 mm, soil Ø 110 mm. Underkrave medfølger med unntak for papp/shingel. B...

Takhatt VS Universal

  • Takhatt for ventilasjonsavkast Ø160 mm og soilavlufting Ø110 mm. Tetting mot tak med gummimansjett i...