• Du har lagt till
  • 0 PDF'er
 
 
Affärside

Flexit utvecklar, producerar och marknadsför produkter, tjänster och lösningar för ren och frisk luft till både nya och existerande bostäder och offentliga byggnader.

Vår målsättning

Vi har en vision om att göra det möjligt för alla att leva sunt inomhus genom att göra det enkelt och lönsamt att säkra sig mot:

  • Allergiframkallande damm och pollenföroreningar.
  • Kostsamma fukt, svamp och mögelföroreningar.
  • Belastande oljud och miljögaser
  • Cancerframkallande radonförorening.
  • Onödigt drag och energiförluster.
  • Skadligt damm och förorenad luft.

Vi arbetar för att bidra till att betydelse av  ren och frisk luft sätts på kartan, och för att innemiljö blir byggherrens viktigaste värdeval. Vår önskan är att vi klarar att sätta focus på något som är viktigt för dig, och klarar att leverera så att du som kund blir nöjd.

 

 

 

 

 

av Flexit

Skriv ut

Tipsa en vän