• Hem /
  • Konsument
  • Du har lagt till
  • 0 PDF'er
 
 
Konsument

Det du inte ser kan du bli sjuk av trots att vi bor finare än någonsin.

Varför bör du ta inneklimatet på allvar?

Ca 90% av tiden vistas vi inomhus antingen i hemmet, på dagis/skola eller på jobbet. 90 % av de farliga partiklarna i luften tas upp genom luften och 10% genom mage och tarm.
Vi har stora problem med astma, allergi och luftvägsinfektioner och i 50% av alla hem är inneklimatet inte acceptabelt för hälsan. Inneluften är 2-5 gånger sämre än uteluft och i vissa fall upp till 100 gånger!
Genom att göra något åt inneklimatet upplever du en positiv effekt på hälsa, trivsel och värdet på din bostad. En bostad som är säkrad mot fuktskador utan mögel och svamp med hjälp av en bra
ventilationslösning och centraldammsugare har ett högre värde än en bostad utan. Sådana installationer ger trygghet för dig och kommer att värdesättas mer och mer i framtiden.

av Flexit

Skriv ut

Tipsa en vän