• Du har lagt till
  • 0 PDF'er
 
 
Garanti

5-årigt garantivillkor och reklamationshantering gällande luftbehandlingsaggregat

Vad garantin gäller för
Garantin gäller för fel som uppkommer under garantitid på produkten och dess ingående komponenter.

Garantin gäller för bristfälligheter i konstruktion, material eller tillverkning.

Garantin gäller även arbetskostnad som uppkommer i samband med avhjälpandet av felet.

Vid reklamation som leder till utbyte av helt aggregat skall detta ersättas med ett lika eller motsvarande aggregat.

Vilka aggregat gäller femåriga garantin för
Flexit luftbehandlingsaggregat K2R, UNI 2, UNI 3 och UNI 4 med tillhörande styrpanel CI 60 och CI 600.

Läs villkorenav flexit

Skriv ut

Tipsa en vän